[FR] Iris Munos est née à Perpignan (France), à la frontière espagnole, dans une famille multiculturelle où éducation et expression artistique se confondent. Entre courses effrénées dans les champs de papillons et balades à vélo dans la Montagne noire elle vécut une jeunesse de liberté. Une valeur cardinale dont elle ne se séparerait à aucun prix ! 

Depuis 2012, l’expression de cette liberté se conjugue en polonais. Installée à Poznań, Iris Munos partage sa vie entre transmission de la langue française, le théâtre et la chanson. Elle a partagé son amour pour les beaux textes de la chanson francophone lors de plus de 100 concerts dans toute la Pologne. La dernière tournée s’intitulait « Et si Brel était une femme... ». Avant de s’immerger dans l’univers de Serge Gainsbourg et des arrangements électros, Iris Munos enchantait le public sobrement accompagné d’un piano. Liberté et conviction, duo gagnant pour une jeune femme et sa voix.

[PL] Iris Munos urodziła się w Perpignan, we Francji, na granicy z Hiszpanią, w wielokulturowej rodzinie, gdzie wychowanie miesza się z artystyczną aktywnością. W niekończącym się biegu poprzez pola pełne motyli i rowerowych wyprawach na szczyty Gór Czarnych, młodość Iris przepełniona była wolnością. Jedną z podstawowych wartości, od której nie oddala się na krok. Od 2012 roku areną jej wolności stała się Polska. Mieszkając w Poznaniu, Iris dzieli swoje życie pomiędzy nauczanie języka, teatr i piosenkę. Jej zamiłowanie do piękna francuskich tekstów zauważyć można było podczas ponad stu koncertów, które zagrała w całej Polsce. Jej ostatni recital zatytułowany był: „A gdyby Brel był kobietą?…” Znam zdecydowała się na piosenki Serge’a i elektro - rockową atmosferę, zachwycała publiczność głosem, któremu towarzyszyło jedynie pianino. Wolność i przekonanie: zwycięski duet dla młodej kobiety i jej głosu.